Ko redzēt?

Zvārtavas muižas apkārtnē ir interesanti dabas, kā arī cilvēku gadsimtu gaitā veidoti arhitektūras un kultūras pieminekļi, kuru apskatei vērts veltīt laiku. Dabas takas, senais Adzeles pilskalns Gaujas krastā, Gaujienas muižas parks, Jāzepa Vītola vasaras mājas - memoriālā muzeja „Anniņu” apkārtne un Lauvasmutes avotiņš pieejams ikvienam apmeklētājam. Atklājiet sev un savai ģimenei atpūtas un interesantu piedzīvojumu vietas, kur gūt jaunus iespaidus un pieredzi.

Foto: Gaujiena no putna lidojuma, tālumā Zvārtavas ezers.


Montāža un video: Sergej Kulakov