Zvārtavas pils un teritorijas sakopšanas darbi

Cien. LMS biedri, LMS centienu atbalstītāji, mākslas mīļi, līdzcilvēki! Latvijas Mākslinieku savienība, veicot īpašumu sakārtošanas darbus, aicina piedalīties Zvārtavas pils un tās apkārtnes sakopšanas talkās. 

© Visas tiesības aizsargātas

 .