Randātu klintis un dabas taka

No Zvārtavas pils 14 km attālumā atrodas dolomīta atsegumi – Randātu klintis. Tās atrodas pie Randatu mājām, apmēram 1 km augšpus Virešu tilta, Gaujas labajā krastā.

Randātu klintis tiek uzskatītas par augstākajām dolomīta klintīm Latvijā. Pļaviņu svītas dolomītu klints paceļas 25 m virs Gaujas. 100 un vairāk metru plašumā ir sagāzušies klints bluķi.
Klintij apkārt izveidota dabas taka ar norādēm un stendiem, kur lasāma informācija par šeit esošajām dabas vērtībām.

Randatu klintis un senas dolomīta raktuves ir Valsts nozīmes ģeoloģiskais dabas piemineklis. Kopš Daugavas ielejas appludināšanas šī ir Latvijas augstākā dolomīta klints. Klinšu Z daļā atrodas veci dolomīta karjeri.

GPS koordinātes:  7.448846, 26.346234