Jāzepa Vītola muzejs "Anniņas"

Gaujiena – mana paradīze… tā teicis Latvijas Konservatorijas dibinātājs, izcilais komponists profesors Jāzeps Vītols (1863.gada 26. jūlijs – 1948. gada 24. aprīlis).

Jāzepa Vītola saistība ar Gaujienu izveidojās 1922. gadā, kad Latvijas valsts par īpašiem nopelniem profesoram piešķīra daļu no bijušās Gaujienas muižas centra. No Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas 1922. gada 28. novembra sēdes protokola: …gabala nr. 42F lielumu saskaņā ar Centrālās komitejas piešķiršanas lēmumu noteikt uz 60 pūrvietu kopplatībā, ieskaitot šai platībā ar nederīgo zemi. Pie robežu noteikšanas ņemt vērā, lai gabalā ietilptu pēc iespējas vairāk dabas jaukumu, jo gabals no centrālās komitejas domāts galvenām kārtām kā atpūtas vieta profesoram J.Vītolam, kura nodarbošanās nav lauksaimniecība…
Un tā gan muižas aldara divstāvu koka mājiņa, gan 60 pūrvietu “dabas jaukumu” kļuva par vietu, kur Jāzeps Vītols pavadīja katru brīvo brīdi.

Lielākais pasākums katru vasaru – Jāzepa Vītola MŪZIKAS DIENAS, atzīmējot komponista dzimšanas dienu 26. jūlijā. Šie svētki mūsdienīgi turpina Jāzepa Vītola uzsāktās tradīcijas. Ikgadējā bērnu un jauniešu muzikālā nometne “Vītolēni” savos darbības gados kopš 2003. gada dod iespēju simtiem bērnu profesionāli pilnveidoties, dziedāt apvienotā korī, spēlēt simfoniskajā orķestrī. Gaujienas Anniņās jaunieši kopā ar pieaugušajiem MŪZIKAS DIENU koncertos izbauda muzicēšanas prieku, gūst emocionālu gandarījumu un turpina ceļu uz Jāzepa Vītola dzīves galveno mērķi – veidot muzikāli izglītotu tautu.

Muzejs izveidots 1963. gadā, gatavojoties J. Vītola 100. dzimšanas dienas svinībām, pateicoties toreizējam Gaujienas vidusskolas direktoram Arnim Madisonam, skolotājiem Jānim Račevskim un Harijam Grāvim.

Muzejā krājumā ir priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas, notis – viss, kas saistīts ar J. Vītola dzīvi, darbību un Gaujienu.  Īpaši atzīmējama Jāzepa Vītola dziesmu dienu tradīcija. Tās sākums meklējams 1933. gadā, kad svinēdams savu 70. dzimšanas dienu, J. Vītols Gaujienā sarīko nelielus Dziesmusvētkus (300 koristu). Pirms tam un arī pēc tam kori ieradās sveikt mūzikas patriarhu dzimšanas dienā, kura reizē ar dzīvesbiedres Annijas vārda dienu, tiek svinēta 26. jūlijā.

Mūsu pienākums ir piedāvāt mūsu plecus tiem, kuri pēc mums nāk, lai tie mūsu augumu pāraugtu, mums pāri celtos...
(J. Vītols)

Muzeja vadītāja: Ineta Riepniece, tālr: 29247772
E-pasts: muzejs@gaujiena.lv

Gaujienas INFO centrs, tālr.: 64381601

Darba laiks: muzejs atvērts: Otrd. - sestd. no 9.00 -17.00

Ekskursiju pieteikšana: Jānis Krišjānis, tālr.: 26546842


Jāzepa Vītola Mūzikas dienas Gaujienā

www.vitoleni.lv