LMS muzeja izstāde "Spītniece pilī"

Zvārtavas pilī apskatāmas ekspozīcijas no Latvijas Mākslinieku savienības muzeja bagātīgās mākslas darbu kolekcijas izstāžu cikla „SAULES APMIRDZĒTIE”, kas parāda 20.gs.60.-80.gadu autoru darbu augstvērtīgo māksliniecisko kvalitāti un mākslas atšķirīgo stilistiku.

Izstāde “Spītniece pilī” vēsta par mākslas daudzšķautnaino raksturu un tā dažādajām niansēm, kas skatītāju neogotikas pils interjeros uzrunā īpaši emocionāli. Izstādē vērojama tekstilmākslas 20.gs.70.-80.gadu vērienīgā izpausme: lielizmēra gobelēni, kuri pauž tā laika iespējas: gan daudzveidīgās tehnikas, gan atšķirīgais saturs, gan variācijām bagātā stilistikas izpratne.

Tekstilmākslas kā mākslas veids sāka nostiprināties 1961. gadā, kad Valsts Mākslas akadēmijā (tagad. Latvijas Mākslas akadēmija) izveidoja Jaunās Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļu, kuru ilgus gadus vadīja mākslinieks Rūdolfs Heimrāts (1926–1992). 20.gadsimta 70.gados šīs nodaļas absolventi sevi gribēja pieteikt kā radošu, spēka pilnu un „bez robežām” esošu jauno paaudzi.

Ekspozīcija atklāj daudzveidīgo mākslas ainu un katra mākslinieka individuālos meklējumus: gan stilistiski dažādās figurālās kompozīcijas (Egils Rozenbergs, Aina Muze, Viesturs Bērziņš), gan smalki tonālie salikumi (Kristīne Pasternaka), gan dekoratīvie risinājumi (Zenta Logina un Elīza Atāre, Marija Karkovska un Aldis Karkovskis), gan latviskās dzīvesziņas caurstrāvojums (Aija Baumane, Astra Rubene).

Līdzās tekstilmākslai izstādīta ir arī gleznu ekspozīcija, kas atklāj 20.gs.70.-80.gadu glezniecības spēcīgo varenību, kurā raugoties var tikai apbrīnot dažādo autoru savdabīgo krāsu izvēli un tonalitāti, formu stilizāciju un dabas dažādo interpretāciju. Ekspozīciju daudzveidīgajā autoru klāstā, ir iespēja vērot Maijas Tabakas spēcīgo tēlu valodu, gan Induļa Zariņa emocionālo krāsa triepiena atraisītību, gan Birutas Delles sirreālistiski noslēpumaino tēlojumu.

Izstāde “Spītniece pilī” rosina domāt par mākslas savdabību un spītīgo iedabu turpināt mūs pārsteigt ar daudzveidīgi emocionālo tēlojumu.

Ekspozīcijas dizains: Igors Dobičins, tēlnieks, LMS prezidents un Jānis Purcens, gleznotājs

Teksts: mākslas zinātniece Baiba Guste


Latvijas Mākslinieku savienības muzeja kolekcijas darbi Zvārtavas pilī

TEKSTILMĀKSLA

Aija Baumane (1943) "Likteņa gaita", 1990. Vilna, lins, jaukta tehn., 320x227 cm. LMS muzejs

Viesturs Bērziņš (1954) "Noktirne", 1980. Lins, vilna, 310x200 cm. LMS muzejs

Rita Blumberga (1925 - 2008) "Jāņu nakts", 1975. Lins, džuta, 248x265 cm. LMS muzejs

Marija Karkovska (1954), Aldis Karkovskis (1949-2006) "Putni",1980. Lins, vilna, 310x325 cm. LMS muzejs

Aina Muze (1943) "Metamorfozes".  Vilna, lins, 100x300 cm. LMS muzejs

Kristīne Pasternaka (1952) "Putnu biedēkļi", 1988. Vilna, lins, 250x350 cm. LMS muzejs

Egils Rozenbergs (1948) "Pludmalē (Spēle II)", 1979. Lins, vilna, jaukta tehn., 250x250 cm. LMS muzejs

Astra Rubene (1956) "Baltmaize", 1983. Lins, vilna, 200x300 cm. LMS muzejs

Zenta Logina (1908 –1983), Elīza Atāre (1915-1993) "Kosmiskā stacija", 1975.  Lins, vilna, 196x245 cm. LMS muzejs


GLEZNIECĪBA

Maija Tabaka (1939) "Ģimenes koncerts", 1979. Audekls, eļļa, 180x149 cm. LMS muzejs

Maija Tabaka (1939) "Nakts", 1988. Audekls, eļļa, 155x185, cm. LMS muzejs

Maija Tabaka (1939) "Uz sēļu ceļa", 1985.  Audekls, eļļa, 146x170 cm. LMS muzejs

Indulis Zariņš (1929 -1997) "Atmiņas par Kubu", 1975.  Audekls, eļļa, 90x100 cm. LMS muzejs

Biruta Delle (1944)  "Cilvēka ģeometrija", 1989. Audekls, eļļa, 70x65 cm. LMS muzejs


© Visas tiesības aizsargātas

 .