Tilts pār Gauju Gaujienā

Pirmās ziņas par tiltu pār Gauju ir 1919.gada pavasaris, kad lielinieki atkāpjoties to nodedzināja. Tad, lai cilvēki varētu nokļūt otrā krastā, sāka darboties prāmis. Prāmis piederējis Zvārtavas pagastam, tādēļ zvārtavieši pārcelti pa velti, pārējiem bijis jāmaksā pieci santīmi, ar pajūgu – divtik. Jauno tiltu atklāja 1926. gada 28. novembrī. Ļaudis atceras, ka tilts ticis rūpīgi kopts – no Gaujienas ugunsdzēsējiem bijis norīkots cilvēks, kas to katru rītu noslaucījis. 1944.gadā atkāpjoties, vācieši tiltu uzspridzināja un 14 gadus pāri Gaujai varēja nokļūt ar prāmi.Pie jauna, nu jau dzelzsbetona, tilta gaujienieši tika 1958.g, kas tagad pēc remonta un paplašināšanas kalpos vēl ilgi. Gaujienas tilts ir neatņemama sastāvdaļa skaistajam skatam, kas paveras no Baznīckalna un Gaujas senleju.