Ziemeļgauja, Cirgaļu skatu tornis

Latvijas un Baltijas mērogā unikāla teritorija, kas stiepjas no Valmieras līdz pat Gulbenes rajonam un kuras galvenā "ass" ir neregulētās Gaujas ieleja ar blīvu vecupju sistēmu un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa vērtīgām pļavām to krastos, ozolu un platlapju audzēm. Daudzu retu un aizsargājamu putnu, īpaši griežu, dzeņu, medņu u.c. sugu dzīves un vairošanās vieta. Viena no nozīmīgākajām lapukoku praulgrauža dzīves vietām. Teritorija ir perspektīva putnu vērošanas, dabas izziņas, ekotūrisma un dažādu veidu aktīvā tūrisma norisēm. Ziemeļgaujas ielejai raksturīga mozaīkveida ainava ar ievērojamu biotopu un sugu daudzveidību. Teritorijas dabas vērtības apdraud galvenokārt pārāk intensīva meža resursu izmantošana un nepietiekama tradicionālā pļavu apsaimniekošana (pļaušana un ganīšana).

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" ietver Gaujas upi apmēram 140 km garumā, tās ieleju (no Gulbenes un Alūksnes rajonu robežas līdz Valmierai) un bioloģiski vērtīgās platības ap to. Ainavu apvidus kopējā platība - 21749 ha. Aizsargājamo ainavu apvidū ietilpst daļa no Alūksnes rajona Gaujienas un Virešu pagastiem, Valkas rajona Jērcēnu, Plāņu, Trikātas, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastiem, Strenču pilsētas un Valmieras rajona Brenguļu, Kauguru un Valmieras pagastiem.

Foto: Inese Lukjanoviča, Ilva Harkina, Ainars Gaidis

Kā nokļūt līdz Cirgaļu skatu tornim?

Cirgaļu skatu tornis atrodas aizsargājamā ainavu apvidū "Ziemeļgauja". Tas ir 27 metru augsts, un no torņa apmeklētāji var baudīt skatu uz Gauju, tās līkumiem un apkārtni – pļavām un mežiem. No Zvārtavas pils līdz Cirgaļu skatu tornim ir 23 km.