Gaujienas muižas ansamblis

Visvecākā ir muižas klēts – celta 1788. gadā, kā arī spirta brūzis. Ap 1830. gadu uzcēla muižkunga māju, 1838. gadā – muižas ļaužu dzīvokļu un saimniecības ēku ar uzbrauktuvi otrajā stāvā jeb „špricmāju”, jo ēkas dienvidu gals tika piemērots 1886. gada Vulfa nodibinātās Gaujienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vajadzībām. Vēl apbūves ansamblī ietilpst staļļmeistara – kučiera māja, ratnīca, dārznieka māja, siltumnīca, ledus pagrabs un aldara māja, pie kuras arī šodien ceļinieki var baudīt tīro „Lauvasmutes” avotiņa ūdeni.

GAUJIENAS pagasta informācijas un tūrisma centrs

“Pilskalni“, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV–4339
Tālrunis/fakss + 371 64381601
mob.tālr.: + 371 28386923
e-pasts: info@gaujiena.lv   •  gaujiena.info@ape.lv


© Visas tiesības aizsargātas

 .