Kalamecu-Markuzu gravas

Valsts nozīmes ģeoloģiskie aizsargājamie objekti – Kalamecu-Markūzu gravas – atrodas pagasta ZA, 5 km uz ziemeļiem no Gaujienas Mežciemā. Krāšņas gravas ar ūdenskritumiem, alām, Pļaviņu svītas Sēlijas un Atzeles slāņu atsegumiem, slāņu griezums ar kopējo biezumu 8 m, kopējā platība 28,784 ha.  

Gravu nogāzē vietām izveidojušās negatīvas dolomīta pārkares no viegli grūstošiem bluķiem, tāpēc, aplūkojot objektus, jāievēro piesardzība. Savdabīgās gravas visiespaidīgāk izskatās pavasara palu periodā vai pēc lielām lietavām, kad pa gravām plūstošās upes pildās ar ūdeni, veidojot krāces un ūdenskritumus.

GPS koordinātes: 57.541769, 26.444056Kalamecu grava

Kalamecu gravas garums ir 240 m, platums apakšējā daļā 10 m, augšējā 20 līdz 22 m, dziļums 12 m. Gravā tek Kalamecu upe, tās gultnē izveidojušies 7 ūdenskritumi (augstums 0,3 – 0,6m un platums 2 – 2,5 m).

Markūzu grava

Markūzu gravas garums ir 250 m, dziļums 13 m, platums 14 – 25 m. Ir atsegtas klinšu sienas un atrasti seno jūras bentosa (gliemežu) nospiedumi. Kanjonveida grava ar ūdenskritumiem, alām un dolomīta atsegumiem, gravā atsedzas Pļaviņu svītas Sēlijas un Atzeles slāņi. Gravas labajā nogāzē mākslīga ala, kas izlauzta, iegūstot Pļaviņu svītas dolomītus, alas augstums 1,2 m, dziļums 8 m.