LMS muzeja ekspozīcijas

LMS muzeja ekspozīcija “Sapnis” – mūsdienu mākslinieku veidotie atpūtas un guļamtelpu interjeri ar LMS muzeja kolekcijas 20.gs.puses gleznām.

LMS muzeja ekspozīcija „Spītniece pilī” – LMS muzeja tekstilmākslas un tēlniecības darbu ekspozīcija 20.gs. 70. – 90.gadi.

„Bibliotēkas vilinājums” - LMS grāmatu kolekcija. 

„Lietas, mantas, likteņi” – Zvārtavas un Vidzemes novada sadzīves un interjera priekšmeti 19.gs.beigas – 20.gs.2.puse.

Aktuālā izstāde: fotoizstāde „Izbraukums pavasarī”.

LMS muzeja ekspozīcija „Trauslais pieskāriens” – mūsdienu mākslinieku apgleznotās porcelāna vāzes un šķīvji.

Zvār­ta­vas pi­lī ir Lat­vi­jā lie­lā­kā por­ce­lā­na vā­žu ko­lek­ci­ja, kas uz vie­tas ta­pu­si un ap­glez­no­ta. Porcelāna kolekcija Zvārtavas pilī ir izvietota divās telpās. Pirmā porcelāna istaba Zvārtavas pilī tika iekārtota bijušajos Baroneses apartamentos un tajā ir eksponēta ievērojamāko Latvijas mākslinieku apgleznoto porcelāna vāžu kolekcija. Otrā Porcelāna istaba tika iekārtota bijušajos Barona apartamentos un tajā izvietota Starptautisko porcelāna apgleznošanas simpoziju apgleznoto vāžu kolekcija. 

Avangardiskā, mākslinieciski brīvā un mūsdienīgā pieeja porcelāna apgleznošanā krasi atšķiras no industriālā porcelāna masu produkcijas, vēsturisko porcelāna stilu atražošanas un hobiju mākslas naivajām kompozīcijām. Zvārtavas mūsdienu porcelāna apgleznojumu kolekcijai nav analogu citur pasaulē. Tā ir unikāla parādība Ziemeļlatvijas kultūrvidē, Latvijā un mākslā.

Mūsdienu porcelāna kolekcija Zvārtavā ir atvērta turpmākajiem papildinājumiem no nākamajiem simpozijiem. Kolekcijas eksperimentālais raksturs, tradīciju robežu pārkāpšana un radošā novitāte ir tās īpašības, kas padara Zvārtavas kolekciju par unikālu parādību ne tikai reģionā, bet arī Latvijā un, vērtējot Zvārtavas starptautisko simpoziju popularitāti un norisi, arī pasaulē.

 Ekspozīcija Zvārtavas muižas parkā - tēlniecības un mākslas objektu āra ekspozīcija


LMS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS, 1.STĀVS


LMS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS, 2.STĀVSLMS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS, 3.STĀVS
© Visas tiesības aizsargātas

 .