Latvijas Mākslinieku savienības muzeja radošā filiāle Zvārtavas pils

Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) muzeja radošā filiāle Zvārtavas pils ir izveidota 1970.gadā. Tā ir kļuvusi par aktīvu, starptautiski atzītu simpoziju un mākslinieku radošo grupu rīkošanas vietu, nodrošinot arī bāzi mākslas skolu audzēkņu vasaras praksēm un starptautisko sakaru uzturēšanai. Zvārtavas pilī izveidota un joprojām tiek uzlabota tehniskā aprīkojuma bāze, kas ir nepieciešama keramiķiem, tekstilmāksliniekiem, tēlniekiem un citu nozaru māksliniekiem radošo darbu izpildīšanai. 

Pils ēkas otrajā stāvā ir izveidotas darbnīcas gleznotājiem, ir uzsākta tehniskās bāzes izveide šķiedras māksliniekiem. 

Viens no  LMS muzeja radošās filiāles Zvārtavas pils darbības galvenajiem mērķiem ir jaunrades iespēju paplašināšana - gan konceptuālā izpratnē, veidojot saiknes starptautisku kontaktu un radošu ideju apritei, gan jaunu tehnoloģisko iespēju apguves jomā. 

Zvārtavā regulāri tiek rīkoti starptautiski semināri un simpoziji dažādās mākslas nozarēs, kā arī tiek organizēti vasaras plenēri un nometnes mākslas skolu audzēkņiem un Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem.  Zvārtavas simpozijos piedalās pārstāvji arī no tālākiem kontinentiem, no ASV, Ķīnas, Japānas u.c., kā arī tiek veidota radoša sadarbība ar Eiropas valstu māksliniekiem. 

Zvārtavā ārzemju mākslinieki var iepazīties ar Latvijas mākslu un realizēt sadarbības projektus ar vietējiem māksliniekiem. Tie ārzemju mākslinieki, kuri ir uzturējušies Zvārtavā, atzinīgi novērtē gan vietu un skaisto apkārtni, gan tās tehniskās ierīces, kuras ir līdz šim iegādātas. Jāatzīst, ka tieši tehniskais nodrošinājums ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai latviešu un ārzemju mākslinieku sadarbībai Zvārtavā.

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos iegūtajam finansējumam un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējumam, tiek atjaunota un restaurēta Zvārtavas pils ēka, kā arī tiek uzlabota tehniskā aprīkojuma bāze, kas ir nepieciešama keramiķiem, tekstilmāksliniekiem, tēlniekiem un citu nozaru māksliniekiem radošo darbu izpildīšanai. Paralēli mākslas un kultūrizglītības pasākumu rīkošanai, īpaša uzmanība tiek pievērsta Zvārtavas pils un citu muižas ēku (stallis, peldu māja, dzirnavas) saglabāšanai un atjaunošanai. Kopš 1996.gada tiek veikti restaurācijas un renovācijas darbi galvenokārt jumta seguma un konstrukciju atjaunošanai, pils ēku skursteņu renovācijai, grīdu un sienu atjaunošanai (VKPAI, VKKF, LMS, sponsoru finansējums).
© Visas tiesības aizsargātas

 .